SEXTANT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tura Ya Moya Multimedia Art pr¾senterer
i samarbejde med Steno Museet Danmarks Videnskabshistoriske Museum:

 

 

SEXTANT

 

MIXEDMEDIEPROJEKT FOR PLANETARIER

Ny mediekunst og musik.

 

Indhold kort:
SEXTANT inviterer 6 komponister og 6 billedkunstnere til Steno Museet i rhus for i samarbejde at producere en unik tv¾rkunstnerisk medieproduktion. Produktionen, der g¿r optimal brug af planetariets optiske og auditive muligheder, inviterer udover danske kunstnere ogsŒ internationale g¾stekunstnere fra Berlin og Norden.


Tid / sted: 

 

á                   November 2004: 3 dages produktionsseminar i rhus
med alle deltagende komponister og billedkunstnere

á                   forŒr 2005: produktionen f¾rdigg¿res, musik, programmering og pr¿ver

á                   April 2005 opf¿relse af "SEXTANT" Steno Museet rhus, 6 opf¿relser

á                   Oktober 2005 Opf¿relse af "SEXTANT" i Tycho Brahe Planetariet K¿benhavn
4 opf¿relser

SEXTANT del II: TournŽ

á                   I 2005 - 2007 kan SEXTANT videref¿res med en tournŽ.
Til Zeiss Grossplanetarium

á                   til Fremtidsmuseet i BorlŠnge (Sverige) og til videre planetarier internationalt

 

 

 

BAGGRUND:

    M¿nsted Kalkgruber 2000                  De Nordiske Ambassader 2003

 

TURA YA MOYA Multimedie Art
Er kendt for deres sitespecifikke og tv¾rkunstneriske mixedmedieprojekter i Danmark og Europa. Gruppen der siden 1989 har arbejdet tv¾rkunstnerisk, forestod blandt andet det omtalte projekt ÒCAVE 2000Ó i M¿nsted Kalkgruber Ô00 og Klangstafetten ÒESTAFETTE SONÓ pŒ Sp¿ttrup Borg Ô02 (begge projekter fik st¿tte fra Kulturministeriets Udviklingsfond). Andre highlights var: MORIA pŒ Trekroner Fort Ô97 og IMAGO pŒ Schlo§ Bršllin Ô95, ÒNORD-NORD¯STÓ ved rhus festuge Ô03 og NORTHABILITY der med stor succes havde premiere som f¿rste multimedieinstallation ved de Nordiske Ambassader i Berlin Ô03.
Gruppens styrke er et intensivt arbejde med computerstyrede diasprojektioner og digital mediekunst i n¾rt samarbejde med ny musik.
Det valgte opf¿relsessted er udgangspunkt og ramme for Karen Thastums diasinstallationer og for gruppens us¾dvanlige opf¿relser og installationer.
Tidligere succes ved planetarieprojekter:
Mellem Ô95 og Ô99 optrŒdte TURA YA MOYA i Tyskland med flere vellykkede planetarie-multimedie-projekter: SANSEPLASMA, NORDLYS i Zeis Gro§planetarium - Berlin og i Nicolaus Copernicus Planetarium-NŸrnberg.

              TURA YA MOYA har mellem Ô95 og Ô04 modtaget st¿tte Statens MusikrŒd, Statens Kunstfond, Kulturministeriets Udviklingsfond, De Nordiske ambassader, Senatsverwaltung fŸr Wissenschaft, Forschung und Kultur- Berlin samt lokale kommuner og amter og private sponsorer.

 

Steno Museet
Har i de forl¿bne Œr med succes produceret forskellige multimedieproduktioner bl.a. MŒnebryllupssange, Sorgsang, Collager 1-4, Images of the Universe, Sheriffen, S.E.T.I., En Performance for Tidens Begyndelse. Det har l¾nge v¾ret Steno Museets ¿nske at gŒ ind i en produktion af internationalt format. Derfor har Museet indgŒet samarbejde med Tura Ya Moya omkring produktionen af SEXTANT, der er st¿rre og mere givende for museet end tidligere projekter. Et ¿nske der er helt i museets Œnd.

 

Samarbejde
Ud fra TURA YA MOYAÕs og STENO MUSEETÕs gode erfaringer med kunstneriske planetarieprojekter, vil vi nu i samarbejde skabe et planetarieprojekt med ny musik og mediekunst under stjernehimmelen. Computerstyrede diasprojektioner danner baggrund for en tv¾rgŒende mixedmedieproduktion ud over det s¾dvanlige.

UDFORMNING:       
SEXTANT er en tv¾rkunstnerisk symfoni af billedkunst og musik, med seks "satser". Hver sats varer ca. 10 minutter. De seks satser kan f.eks have f¿lgende overskrifter:
TID, LUFT, STILLE, SORTE HULLER, N®RHED og DET FJERNE.
Satserne tildeles karakteristika fra musikkens verden der ogsΠskal omfatte de optiske indtryk; Rondo, Menuet, Andante, Presto, Forte, Piano, Staccato m.v.
Musikken bliver opf¿rt sammen med projektionerne (dias, video, digitale billeder).

Alle SEXTANTs kunstnere bliver inviteret til et tre dages kreativt arbejdsseminar, hvor musikken komponerers i direkte udveksling med de billedkunstneriske bidrag.
En billedkunstner og een komponist arbejder sammen. Et arbejde i gensidig inspiration mellem mediekunst og musik.

PLANETARIET en oplagt adresse for tv¾rkunstneriske projekter
SEXTANT udnytter planetariets tekniske og mediekunstneriske muligheder optimalt. Planetariet byder pŒ en unik mulighed for kunstnerisk at ÒdesigneÒ forskellige himmelkupler, og at Òoverbl¾ndeÒ disse i et glidende forl¿b. Billedkunstnerne skaber deres eget materiale til de i planetariet installerede video og diasprojektorer.
De us¾dvanlige akustiske muligheder; surroundsound mv som planetariet tilbyder, giver ligeledes musikken nye dimensioner.
Opf¿relsen bliver en kombination af liveopf¿relse og musik programmeret synkront med de billedkunstneriske bidrag, via computer. Efter liveopf¿relserne omformateres SEXTANT til et fuldt program, der kan gentages pŒ tournŽ.

Planetariet og dets tv¾rkunstneriske muligheder (her Zeissplanetarium i Berlin)


INSPIRATION: Videnskabshistorie og kunstnerisk navigation.     
Sextant er et enkelt hj¾lpemiddel til - uden computer - at navigere ved hj¾lp af stjernerne. Det ÒlilleÒ menneske der finder vej ved hj¾lp af det ÒfjerneÒ univers er et n¾rv¾rende tema i alle kulturer. Sextanten i sig selv er videnskabshistorisk ogsŒ interessant bl.a. med danske Tycho Brahe der opfandt den mest n¿jagtige sextant. En rig inspirationskilde for et Òtema med variationerÓ.
SEXTANTprojektets arbejdsform er ogsŒ relateret til navigation: Billedkunstens navigation i forhold til musikken. De seks tv¾rkunstneriske v¾rkers navigation i forhold hinanden og i forhold til det givne opf¿relsesrum: planetariet.
SEXTANT indbyder til indre refleksion og eftertanke, planetariet danner den ideelle baggrund for fordybelse.

MLS®TNING: samarbejde og udveksling

              Et af mŒlene med SEXTANT er at befordre et interessant tv¾rkunstnerisk samarbejde mellem  billedkunstnere, mediekunstnere og komponister, der arbejder direkte sammen om et f¾lles v¾rk.
Det har vist sig ved TURA YA MOYAÕs mange internationale projekter, at de giver nye impulser og befordrer sp¾ndende initiativer, derfor er SEXTANTS internationale aspekt ogsŒ vigtigt. Vi har valgt at l¾gge v¾gten pŒ Gr¿nland, vore nordiske naboer og pŒ Tyskland, Berlin hvor den kunstneriske smeltedigel sprudler af liv.

MLGRUPPE:      
SEXTANT har en bred publikumsappel pŒ grund af projektets st¾rke audiovisuelle udtrykskraft. Det er vor erfaring fra TYMÕs tidligere projekter og fra Steno Museets opf¿relser at de pŒ alle mŒder har tiltrukket et bredt publikum i alle aldersgrupper.
ÒMixedmedie effektenÒ giver en enestŒende chance for at pr¾sentere ny musik og billedkunst til et langt st¿rre publikum end normalt. Projektet lanceres ved en intensiv pressekampagne og vil blive tilg¾ngeligt pŒ bŒde Steno Museets og Tura Ya Moya`s hjemmesider.

 

SEXTANT del II: TournŽ
Vi ¿nsker at videref¿re SEXTANT i en tournŽ i 2006 & 2007 (se venligst tidsplan side 1). Med SEXTANTtour vil vi placere en nyt¾nkende tv¾rkunstnerisk produktion bŒde i og udenfor Danmark.
Et samarbejde mellem de Nordiske planetarier omkring et kulturelt arrangement er interessant. Alene i Skandinavien er der 8 planetarier der egner sig til en opf¿relse. Internationalt er mulighederne ligeledes mange. Is¾r i Tyskland men ogsŒ i resten af verden. SEXTANT/tur rummer altsŒ rige muligheder for at pr¾sentere et nyt¾nkende dansk kunstprojekt praktisk taget verden over.

 

side 5:5

 

 

Initiativtager: Foreningen TURA-YA-MOYA

 

 

Samarbejdspartner:Ole Knudsen, Steno Museet, Danmarks Videnskabshistoriske Museum, rhus

Bj¿rn Frank J¿rgensen, Tycho Brahe planetariet i K¿benhavn,
 Zeiss Gro§planetarium-Berlin.

 

 

BILLEDKUNSTNERE og KOMPONISTER:         

DANMARK & NORDEN:         

              Jens Balder (rhus) komponist
Hennig Christiansen
(M¿en) komponist og billedkunstner
Klavs Hovmann
(Hvidovre) komponist
Anne Marie Pedersen (rhus) billedkunstner
Jeanette Schou
(Kbh.) billedkunstner
Karen Thastum
(Kbh.) billedkunstner, komponist og kunstneriskprojektleder
Ina Rosing
(Kbh./ Gr¿nland) Billedkunstner

Anna Kaisa Liedes & Timo VŠŠnŠnen (Finland) komponister

             

TYSKLAND:
Heike Hermann
(Berlin) billedkunstner
Udo Erdenreich
(Berlin /Kbh.) komponist / musiker

 

Samt:

DRAMATURGISK KONSULENT: 
Annette Finnsdottir
( Island /Kbh.)

PLANETARIE:
Ole J. Knudsen
(rhus)