logo.tiff

Tura Ya Moya

Multi Media-Art

mail:turayamoya@gmail.com, www.turayamoya.de

 

 

RAPPORT FOR PROJEKTET
NIPI & QAAMASOQ SAGA / M
êN SAGA

 

 

GOL_0264.jpg

Ilulissat byrum 

 

 

 

Redeg¿relse for projektet NIPI & QAAMASOQ SAGA / MINSAGA
en klang –og lysinstallation pŒ rejse i Gr¿nland og Island 2011-2012.

 

 

Projektet NIPI & QAAMASOQ SAGA / MêN SAGA blev realiseret i Gr¿nland og Island i 2011 og 12, hvor danske, gr¿nlandske og islandske kulturakt¿rer, kunstnere og publikum var inviteret til en ny form for kommunikation og kunstoplevelse.

Med temaet R¿dder har professionelle kunstnere sammen med b¿rn og unge forsket i deres nordiske historie. Ved at tage udgangspunkt i de deltagende museers materiale, historisk fotomateriale og de unges verden af i dag, har vi arbejdet med en kunstnerisk tolkning af vor dansk/islandsk/gr¿nlandske historie.

Resultatet blev sted-specifikke medieinstallationer i det offentlige rum med projektioner pŒ arkitektur, mur, is og klippe. Installationerne omfattede udover de professionelle kunstneres arbejder ogsŒ de unges arbejder sat i professionelt kontekst og musik komponeret til installationen. De unges medvirken har v¾ret essentielt for projektet og har givet en det fin lokal forankring og s¿rget for en levende kunstnerisk udveksling mellem de nordiske unge.

Kombinationen af medieinstallationer i de offentlige rum, koncerter samt workshop for b¿rn og unge. har haft en god resonans. hvor det fandt sted.

    
        
nipi & Qaamasoq saga i Nuuk .jpgI
            Nuuk byrum ved Katuaq

 

 

 

KORTE FACTS:
I alt blev 4 udend¿rs medieinstallationer i det offentlige rum, 3 indend¿rs udstillinger & installationer
samt 8 live koncerter gennemf¿rt. Udover i Nuuk, Ilulissat og Reykjavik fandt projektet ogsŒ sted i bygden Saqqaq.
Ved installationerne deltog ca. 50 unge med deres v¾rker. Endvidere deltog 100 unge og 50 l¾rere i kortere workshopforl¿b.
I alt har ca. 12.000 mennesker oplevet de udend¿rs installationer og ca. 4000 har bes¿gt koncerter og udstillinger fordelt med
ca. 50% i Gr¿nland og 50% i Island. Tallet er dog sv¾rt at s¾tte nŒr der er tale om udend¿rs installationer og udstillinger med fri entre.
PŒ museumsnatten i Island var 1600 bes¿gende.

 

B¯RN OG UNGE WORKSHOP; VORE R¯DDER
I forbindelse med projektets tema VORE R¯DDER fandt vi bŒde arkivbilleder og billeder af vores egen familie frem Vi bes¿gte Nationalmuseerne i kunstnerisk ¿jemed og sammen med de unge workshopdeltagere. Resultatet blev i en fin billedserie der bŒde fungerede til installationen og som en selvst¾ndig video.

til rapport.jpg
 de unges arbejder

SAMARBEJDE MED SKOLERNE
Samarbejdet med de forskellige skoler gik godt.
USK Atuarfik i Nuuk ved Karno Lynge organiserede brug af skolen til projektion pΠbyens elskede og hadede boligblokke 6, 7 og 8.
En vigtig effekt for projektets offentlighed da disse projektioner kom ud til rigtig mange. Udover de unges deltagelse i workshop deltog
50 af skolens l¾re i en kort workshop.

Reykjaviks Kunstskole for unge Barnadeild Myndlistask—lan, producerede et utroligt fint materiale og vi havde et godt arbejdsforl¿b.
Samarbejde med Ungdomsafdelingens leder
Þorbjšrg Þorvaldsd—ttir, ¿nsker vi at udvide og uddybe fremover.

I bygden Saqqaq var Skoleleder Jonas K. Jensen aktiv i hele tilblivelsen af installationen i det offentlige rum samt ved kommunikationsarbejdet
ud til bygdens befolkning og b¿rnenes for¾ldre, med en utrolig entusiasme. Her deltog alle skolens 18 unge i intensiv workshop.

Nipi & Qaamasoq saga Ilulissat.jpg          Nipi & Qaamasoq saga Ilulissat1a.jpg
Ilulissat byrum                                                                                         

MUSEER OG KULTURHUSE
For de deltagende samarbejdspartnere: kulturhuse, museer og kunstnere har projektet
haft en udviklende og kommunikativ funktion.

En medieinstallation i det offentlige rum i og omkring et kulturhus er mere kr¾vende end det der normalt forventes af en institution.
Det har altsŒ v¾ret forbundet med en hel del merarbejde for samarbejdspartnerne at medvirke i projektet.

I Nuuk var Kulturhuset Katuaqs ¿vrige program i fuld gang med rigtig mange aktiviteter, her var det vigtigt at husets praktikant kunne medvirke
og ligeledes at der var planlagt rigelig tid op til installationen. Katuaq stillede deres B¿lgerum til rŒdighed i 3 uger hvor bŒde workshop fandt sted
og installationen blev produceret. Et uundv¾rligt bidrag til projektets gennemf¿relse. Islands Nationalmuseum havde ikke tidligere pr¿vet at realisere
et udend¿rs lysprojekt af den st¿rrelsesorden hvorfor ekspertice udefra blev hentet og al kreativitet fra husets personale blev udfoldet.
Ilulissat museum var meget Œbne og gode samarbejdspartnere.

Linda Ostermann fra Qeqertarsuaq museum blev ÓudlŒntÓ og medvirkede i projektets offentlighedsarbejde og ved realisationen i Ilulissat,
hermed var 3 gr¿nlandske museer med i samarbejdet hvilket var en fin impuls. Ilulissat Kunstmuseum organiserede en fin udstilling
om projektet i deres udstillings-lokaler, bŒde de og Islands Nationalmuseum skaffede overnatnings faciliteter.

 


Nipi & Qaamasoq saga Ilulissat(julia Pars).jpg 
Julies Fjel Ilulissat (projektion af billedet IS af Julia Pars)

BYRUMMENE BLEV FORVANDLET FOR EN TID - EN ANDEN FORM FOR BILLEDKUNST
Det lykkedes bŒde at projicere pŒ mur, Is, sne og jord (da sneen smeltede).
Med mellem 5 -15 dias og video projektorer blev de udend¿rs installationer til unikke stedspecifikke v¾rker i byrummene,
Kulturhuset Katuaqs facade egnede sig fortrinligt til projektioner sŒvel som facade og foyer ved Islands Nationalmuseum.
I Ilulissat var Julies fjeld vort naturlige l¾rred. Indend¿rs kunne publikum se billeder fra projektets rejse i norden og de andre unges v¾rker.

tura14.jpg 
Silbat Kuitse pŒ Þj—ðminjasafni êslands / Islands Natonalmuseum

 

 

Nipi & Qaamasoq saga / min saga Saqqaq.tifkaren og silbat close.jpg

Saqqaq byrun installation ved ÓHannibals hytteÓ                      Þj—ðminjasafni êslands / Islands Natonalmuseum

 

MUSIKKEN EN VIGTIG DEL AF PROJEKTET
Installationerne lydside blev komponeret og optaget i Atlantic Studie i Nuuk
samt i den islandske og gr¿nlandske natur.
Desv¾rre var Anna Kuitse Thastum syg sŒ hun kunne ikke deltage i projektet live,
derfor blev Annas Trommedans optaget i Kulusuk og brugt i installationen.

Ny og gammel musik i m¿de mellem de tre lande. Traditionelle Gr¿nlandske trommedanse, Islandske folkesange
og ny musik i fusion med klarinet, ¿stgr¿nlandsk rap og vokal. Karen Thastum,
Silbat Kuitse og i Ilulissat koret Ilulissani erinasoqatigiit optrŒdte live.

bningerne blev bl.a. forestŒet af Nuuks borgmester Asii Chemnitz Narup i Ilulissat af Qaasuitsup kulturrŒds formand
og i Island af Barnadeild Myndlistask—lans leder Ingibjšrg IJ—hannsd—ttir
og Brynd’s Sverrisd—ttir Head of Communication Þj—ðminjasafni êslands.

Nipi & Qaamasoq saga Katuaq foto Kim Christensen6.jpg  Aabning Nipi & Qaamasoq saga.jpg
                                                                                                                   bning i Nuuk ved Asii Chemnitz Narup

LOGISTIK OG ¯KONOMI
Logistisk set er et projekt af den st¿rrelsesorden med 250 kg. specialudstyr der skal transporteres rundt i de nordiske
og arktiske egne vinteren over (hvor der jo er m¿rkt og man kan lave lysinstallationer) er i sig selv en kunst at fŒ til at fungere.
Med sponsorchip fra RAL lykkedes det at fŒ medieudstyret sejlet fra Nuuk til Island hvorefter det pŒ vejen retur til opf¿relserne
ved Diskobugten sejlede fast i isen udenfor Ilulissat og mŒtte flyves derop til sidst.

 


I Nuuk stillede STARK en mandskabsvogn til rŒdighed for projektet, hvor vi kunne projicere fra.
ƒn dag blev det storm og uventet t¿vejr sŒ installationen mŒtte flyttes indend¿rs. Flere dage blev brugt
bŒde villigt og ufrivilligt med at vente pŒ enten at komme af sted eller at komme retur.
Derfor har det v¾ret godt at projektet var planlagt med en bred tidsramme, hvilket naturligvis forh¿jer
udgifter til di¾t, ophold mv. Tidsrammerne har dog vist sig at v¾re en absolut n¿dvendighed, da projektet
er bygget op omkring og med de lokale akt¿rer.

Af et samlet budget pŒ 74.314,- Û opnŒede projektet st¿tte pŒ 61.289,- Û, Alligevel lykkedes det os med rigtig god opbakning
fra vores samarbejdspartnere (bl.a. sponseret ophold i Reykjavik) og med egen investering stort set at gennemf¿re projektet
som planlagt. PŒ grund af aflyste fly og den mindre ¿konomiske ramme sŒ vi os desv¾rre n¿dsaget til at opgive en mindre
installation der skulle have foregŒet ved museet i Skoga. Vi vil dog meget gerne f¿lge op pŒ ideen ved en senere lejelighed.

nipi & qaamasoq saga/min saga Nationalmuset Reykjavik3.jpg
Þj—ðminjasafni êslands / Islands Natonalmuseum

PRESSE OG DOKUMENTATION
Det var vores bevidste ¿nske at lave en god dokumentation af projektet og at involvere en lokal fotograf
hvert sted for at fŒ Óen lokalÓ blikvinkel repr¾senteret. I Nuuk leverede fotografen Kim Eriksen fine fotos af
installationen, der ogsŒ fandt vej til avisernes hjemmeside og blev set af mange. Det Gr¿nlandske program
TAMASSA tog trŒden op og lavede en pr¾sentation af projektet. Gr¿nlands Radio d¾kkede projektet undervejs
og Nuuk TV var aktivt med til at dokumentere. I Island var projektet en del af Museumsnatten og den store Reykjavik
Winter Lights Festival fik en fin offentlig-g¿relse i den forbindelse. Air Greenland Bladet SULUK omtalte projektet i deres
blad der blev set af flyrejsende i Gr¿nland mellem Marts og juni 2012.

Et katalog blev trykt i et mindre oplag. Derudover blev flyers og plakater trykt, fordelt og oph¾ngt og samarbejdspartnerne
annoncerede pŒ deres hjemmesider. I forbindelse med pressearbejdet vil det have v¾ret en fordel, at ans¾tte en lokal
pressemedarbejder hvert sted, da et projekt som dette kan have gl¾de af ekstra og mŒske us¾dvanlig indsats pŒ presseomrŒdet,
som  institutionerne ikke har kapacitet til at yde. I det store og hele mener vi at projektet har fŒet en fin pressed¾kning.


KONKLUSION OG IDEER
Rigtig mange borgere unge og eldre fik gl¾de af det utraditionelle projekt der forvandlede byrummene for en tid og vi fik en fin respons.

Generelt har NIPI & QAAMASOQ SAGA / MIN SAGA v¾ret et vellykket projekt med et holdbart koncept som vi gerne vil forts¾tte fremover.
Samarbejdet Gr¿nland-Island-Danmark er interessant og kan udbygges med flere lande. Danmark, Island og Gr¿nland har mange ting at m¿des omkring og kombinationen af professional installationskunst med de unge som kreative medvirkende og ide kilde er utrolig interessant og givende.

I Nuuk er det desv¾rre meget dyrt at overnatte hvilket begr¾nser byens muligheder for at fŒ bes¿g af internationale kunstnere
og af kunstnere fra resten af kommunen / landet. Det ville v¾re fantastisk hvis Kommunen, Selvstyret og evt.
nordiske fonde i samarbejde kunne arbejde pŒ muligheden for at tilbyde et recidency (som det f.eks. var tilf¾ldet I Reykjavik
hvor vi boede I det Nordiske hus): en lille lejlighed som f.eks. kan administreres af Katuaq og andre. Det ville Œbne mulighed
for arbejdsro for mange kunst - og workshopprojekter.

PŒ nuv¾rende tidspunkt har vi samarbejde med Ilulissat Museum omkring realiseringen af en blivende udend¿rs medieinstallation
med Œbning pŒ Kulturnatten 2013.


lysprojektioner fra container.jpg      Tiniteqilaaq1.jpg
En sŒdan mandskabskontainer kunne udstyres og besejle nordiske og gr¿nlandske havne

FREMTIDSVISIONER; LYS –OG KLANGFESTIVAL MED SKIB
En anden rigtig sp¾ndende videreudvikling af projektet er en rejsende lys – og klangfestival der g¿r brug af mandskabsvogne
over l¾ngere tid. Projektet kan erhverve 2-3 mandskabscontainere der udrustet med medieudstyr sejler rundt til nordiske og gr¿nlandske havne.
Her kan man invitere kunstnere udefra til i samarbejde med lokalforankrede kunstnere og unge at lave skiftende medieinstallationer
med udgangspunkt bŒde det pŒg¾ldende sted og i nutidskunst, historiske v¾rker og arkivmateriale.